Holmen avser minska volymen standard tidningspapper med totalt 150 000 årston genom förändring av affärsområdet Holmen Papers produktionsstrategi och produktmix. I omläggningen ingår en översyn av Hallsta pappersbruks struktur med målet att lägga ned den äldsta av brukets fyra pappersmaskiner, PM2, vars kapacitet är cirka 110 000 årston.

- De höga kostnaderna för ved, returpapper och energi gör det nödvändigt att se över strukturen för att kunna skapa bättre förutsättningar för framtiden. Det gäller såväl papperstillverkningen som energi- och massaproduktionen vid Hallsta, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall.

Uppskrivning av värdet på skog

En ny värdering av Holmens skogsinnehav medför att värdet på skogen beräknas öka med cirka 2 100 Mkr. Värdeförändringen medför en ökning av uppskjuten skatteskuld med cirka 590 Mkr. Omvärderingen kommer att redovisas i resultatet för fjärde kvartalet 2007.

Nedskrivning av goodwill
och anläggningstillgångar inom Holmen Paper

En ny värdering av goodwill och anläggningstillgångar medför att Holmen kommer att skriva ned goodwill med cirka 550 Mkr. Nedskrivning görs även av anläggningstillgångar motsvarande cirka 1 050 Mkr. Bakgrunden är de höga kostnaderna för ved, returpapper och energi. Såväl goodwill som övriga tillgångar ligger inom Holmen Paper. Nedskrivningen kommer att redovisas i fjärde kvartalet 2007.

Anläggningstillgångar inom Holmen Timber kommer att skrivas upp med cirka 60 Mkr i fjärde kvartalet 2007. Denna uppskrivning avser tidigare nedskrivna tillgångsvärden.

För ytterligare information kontakta gärna:
VD och koncernchef Magnus Hall
Ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren
Tel. 08-666 21 00.