Holmens styrelse beslöt på fredagen att investera cirka 1,1 miljard kronor i ett nytt sågverk i anslutning till Bravikens pappersbruk i Norrköping. Sågverket får fullt utbyggt en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran. Driftstart planeras ske hösten 2009.

Investeringen avser ett sågverk med högsta produktivitet och kostnadseffektivitet. Tillverkningen kommer att utgöras av konstruktionsvirke avsett för huvudmarknaderna Skandinavien och Storbritannien. Avsättning ska ske även i övriga Europa, Japan och USA.

Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas bemanningen vid sågverket uppgå till cirka 140 personer.

Holmens VD och koncernchef Magnus Hall konstaterar att Holmen med det nya sågverket i Norrköping blir en kraftfull leverantör även av konstruktionsvirke. Holmen Timbers sågverk i Iggesund – med en årlig produktion om 300 000 kubikmeter furuträvaror – koncentrerar sin bearbetning av marknaden mot främst snickeriindustrin.

- Som stor skogsägare och aktör på den europeiska marknaden för papper och kartong är det naturligt att vi också ökar vårt engagemang på trävarumarknaden, säger Magnus Hall.

- Kombinationen av det befintliga tryckpappersbruket och sågverket bedöms innebära betydande samordningsfördelar vad gäller anskaffning av virke och gemensam infrastruktur vid industriplatsen. Den ger också möjligheter till effektiva energilösningar. Koncernen kommer att få tillgång till stora volymer biobränsle från sågverket och skogsbränslen i samband med slutavverkningar som på sikt kan utnyttjas inom ramen för kombinatet.