Holmen offentliggör delårsrapport för perioden januari-mars 2007 torsdagen den 10 maj kl. 8,

istället för som tidigare aviserats onsdagen den 9 maj.