· Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2007 uppgick till 9 449 (januari-juni 2006: 9 240) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 726 (709) mnkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 8,6 (8,4) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,8) %.

· Rörelseresultatet blev 1 162 (1 104) mnkr. Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som det belastades av högre kostnader för virke och returpapper och större underhålls- och ombyggnadsstopp.

· Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 529 mnkr, vilket var 105 mnkr lägre än under första kvartalet. Resultatet påverkades negativt av kostnader och produktionsbortfall i samband med underhållsstopp samt lägre leveranser.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa var stabil under andra kvartalet. Holmen Papers leveranser var 2 % lägre än under första halvåret 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 4 % högre jämfört med samma period föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var starkt under andra kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var på en fortsatt hög nivå men 1 % lägre än under första halvåret 2006. Prishöjningar har genomförts mot slutet av andra kvartalet.