Holmens valberedning skall enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Aktieägarna har nu utsett sina representanter i valberedningen.

Inför årsstämman 2007 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Per Welin, L E Lundbergföretagen
Alice J. Kempe, Kempestiftelserna
Robert Vikström, Handelsbanken med pensionsstiftelse

Ordförande i valberedningen är Per Welin.

Årsstämman hålls i Stockholm den 28 mars 2007.