Holmens ekonomiska rapportering 2007 sker enligt följande:

1 februari Bokslutsrapport för 2006

9 maj Delårsrapport, januari – mars

15 augusti Delårsrapport, januari – juni

26 oktober Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 28 mars.

Årsredovisning för 2006 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.