Holmens kapitalmarknadsdag i Madrid hölls på tisdagen och samlade cirka 40 analytiker och journalister.

Programmet inleddes med ett besök på Holmen Paper Madrid, koncernens pappersbruk utanför Madrid, där deltagarna gavs möjlighet att studera hanteringen av returpapper, den nya tidningspappersmaskinen PM 62 och det nya, automatiserade höglagret.

VD och koncernchef Magnus Hall och medlemmar i koncernledningen presenterade därefter strategi och utveckling för koncernens produktområden, virkes- och energiförsörjning samt finansiell utveckling.

Onsdagen den 31 maj förrättar delstaten Madrids president Esperanza Aguirre invigningen av den nya maskinen.

Bilder (enbart på engelska) i anslutning till presentationen finns på www.holmen.com