· Koncernens nettoomsättning för januari-mars uppgick till 4 579 (januari-mars 2005: 3 801) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 406 (217) mnkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 4,8 (2,6) kr. Avkastningen på eget kapital var 10,0 (5,5) %.

· Rörelseresultatet blev 619 (364) mnkr. Förbättringen beror på högre volymer samt högre priser för tidnings- och journalpapper.

· Jämfört med fjärde kvartalet 2005 ökade resultatet med 49 mnkr. I fjärde kvartalet ingick resultat från försäljning av kraftnät och skogsfastigheter med sammanlagt 97 mnkr.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under första kvartalet. Holmen Papers leveranser var 20 % högre än första kvartalet 2005 främst till följd av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under första kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 15 % högre än första kvartalet 2005. Priserna var stabila.