Valberedningen i Holmen föreslår bolagsstämman att Curt Källströmer väljs till ny styrelseledamot.

Curt Källströmer är sedan många år verksam inom Handelsbanken och har innehaft ett antal chefsbefattningar, bland annat som chef för Regionbanken Norra Norrland och Regionbanken Mellansverige. För närvarande är Curt Källströmer vice ordförande i Handelsbankens Pensionsstiftelser. Han har därutöver flera styrelseuppdrag såväl inom som utanför Handelsbanksfären.

Vidare föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Bengt Pettersson.

Styrelseledamoten Arne Mårtensson har avböjt omval.

Holmens ordinarie bolagsstämma 2006 äger rum i Stockholm den 28 mars.

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Per Welin. Tel. 070/658 85 49.