Holmens ekonomiska rapportering 2006 sker enligt följande:

2 februari Bokslutsrapport för 2005

27 april Delårsrapport, januari – mars

15 augusti Delårsrapport, januari – juni

8 november Delårsrapport, januari – september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 28 mars.

Årsredovisning för 2005 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.