Lars Ericson har utsetts till chefsjurist och chef för koncernstab Juridik i Holmen AB. Han tillträder befattningen den 18 april 2005. Ericson har samtidigt utsetts till styrelsens sekreterare. Han har sedan 1988 varit bolagsjurist inom staben.

Nuvarande chefsjuristen Johan Flodström har under nära 30 år varit anställd inom staben och är sedan 1986 chefsjurist och styrelsens sekreterare. Han avgår med pension i november och kommer fram till dess att avsluta ett antal ärenden och stå till verkställande direktörens förfogande.