Holmens kartongrörelse Iggesund Paperboard avser under de närmaste åren minska sin svenska organisation med cirka 110 tjänster i Iggesund och ett 40-tal tjänster i Strömsbruk.

Neddragningarna beräknas kunna ske genom naturlig avgång och pensioneringar. Uppsägningar kan emellertid inte uteslutas.

Medelantalet anställda vid Iggesunds Bruk är 850. Vid Ströms Bruk, som plastbelägger och laminerar kartong, är antalet anställda cirka 130.