Holmen och Vattenfall har tecknat långsiktiga avtal om elleveranser och energieffektivisering. Överenskommelsen mellan de två företagen innebär att Holmen under en tioårsperiod – med start nästa år – köper cirka 1,5 TWh el årligen, motsvarande nära hälften av Holmens köpbehov av elkraft. Dessutom ska de två företagen arbeta för ytterligare energi- och processeffektivisering vid Holmens samtliga anläggningar.

Holmen är till cirka en tredjedel självförsörjande på elenergi genom produktion i hel- eller delägda vattenkraftverk samt mottrycksproduktion vid bruken. Koncernens elförbrukning i Sverige uppgick 2004 till cirka 4,3 TWh.

- Detta är ett viktigt avtal för Holmen, som verkar i en omvärld där osäkerheten om framtida elförsörjning är stor, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Vi är glada över att kunna utöka vårt långvariga och goda samarbete med Vattenfall.

I anslutning till leveransavtalet har Holmen och Vattenfall tecknat avtal om gemensamt arbete för energi- och processeffektivisering vid Holmens samtliga anläggningar. Målet är att stärka Holmens konkurrenskraft genom att identifiera och genomföra nya, energibesparande åtgärder.

- Långsiktig energiförsörjning och effektiv förbrukning är viktiga faktorer för våra kunder i basindustrin. Vi gläder oss därför mycket åt att ha fått Holmens fortsatta förtroende i detta samarbete, säger Hans von Uthmann, chef Vattenfall Norden.