Holmens tryckpappersrörelse Holmen Paper avser att under en treårsperiod minska organisationen vid Holmen Paper Braviken (pappersbruket i Norrköping) med cirka 50 tjänster.

Neddragningarna beräknas kunna ske genom naturlig avgång och pensioneringar.

Medelantalet anställda vid pappersbruket är 725.