Holmen köper per den 1 december 2005 en andel i vattenkrafttillgångar av Vattenfall för 85 mnkr. Köpet motsvarar en normalårsproduktion om cirka 26 GWh och innebär att Holmen ökar sin andel av kraftproduktionen i Tuggens kraftstation vid Umeälven söder om Lycksele till knappt 22 %.

Holmen äger efter affären vattenkrafttillgångar som motsvarar en normalårsproduktion på 1 116 GWh.

Samtidigt säljer Holmen tillgångar i kraftnät till Vattenfall. Försäljningen medför ett rörelseresultat på cirka 60 mnkr som kommer att redovisas i Holmen Krafts resultat i fjärde kvartalet.

Båda affärerna görs av Holmen Kraft och är ett led i utvecklingen av samarbetet på energiområdet mellan Holmen och Vattenfall.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åke Eklöf, VD Holmen Kraft, tel. 0660/755 01 alt. 070/574 49 44
Alf Lindfors, chef Vattenfall Elproduktion Norden, tel. 08/739 55 70