Holmens styrelse beslutade på onsdagen att investera 415 mnkr i Iggesunds Bruk. Investeringen ska främst öka kvaliteten och kvalitetsjämnheten på produkterna från brukets kartongmaskin KM 2.

- Det är mycket viktigt att Iggesund Paperboard befäster sin position som världsledande producent av högkvalitativ kartong, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall.

KM 2 var i mitten av 1990-talet föremål för en omfattande ombyggnad, som möjliggjorde tillverkning av liksidigt dubbelbestruken kartong.

- Den nu beslutade ombyggnaden ger oss förutsättningar att ytterligare utveckla brukets produkter för de mest krävande applikationerna inom grafisk produktion och förpackningar. Genom bland annat ett nytt viraparti säkras vårt långsiktigt kvalitetsmässiga ledarskap, säger Iggesund Paperboards VD Björn Kvick.

Iggesunds Bruk ingår i Iggesund Paperboard, Holmens kartongrörelse. Brukets kapacitet för tillverkning av solidkartong är 300 000 ton per år och antalet anställda cirka 800.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef. Tel. 08/666 21 00
Björn Kvick, VD Iggesund Paperboard. Tel. 0650/280 00.