Holmen emitterade 1998 ett konvertibelt förlagslån och teckningsoptioner till personalen till marknadsmässigt pris. Anmälan om konvertering till respektive teckning av Holmen B-aktier skedde under första kvartalet 2004.

I enlighet med avtalen har konverterings- respektive teckningsvillkor räknats om utifrån genomsnittlig börskurs under perioden 31 mars till 6 maj 2004 för att kompensera innehavarna för den extrautdelning som utbetalats under 2004.

Omräkningen innebär att det konvertibla förlagslånet konverteras till aktier till en kurs om 99,10 kronor och teckningsoptionerna har gett 1,77 aktie per option till kurs 99,10. Totalt innebär det att knappt 4,8 miljoner nya B-aktier har utfärdats som följd av konvertering och teckning.

Definitiv registrering av aktier sker av PRV under maj. I samband med detta registrerar VPC det nya antalet aktier hos respektive innehavare.