Aktieägare representerande cirka 77 procent av rösterna och cirka 37 procent av kapitalet i Holmen AB har meddelat bolaget att man avser förelägga den ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2004 följande förslag till styrelse:

Nyval av Lilian Fossum, Ulf Lundahl och Magnus Hall.

Omval av ledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran Lundin, Arne Mårtensson och Bengt Pettersson.

Nuvarande ledamöterna Per Welin och Christer Zetterberg har avböjt omval.

Lilian Fossum är 42 år och civilekonom. Hon är ansvarig för personalfrågor inom Electroluxkoncernen och medlem av koncernledningen. Lilian Fossum har tidigare bland annat arbetat inom Johnsongruppen och Spendrups.

Ulf Lundahl är 51 år och civilekonom. Han är sedan den 1 januari 2004 vice VD i L E Lundbergföretagen AB. Under perioden 1992-2000 var Ulf Lundahl VD i Östgöta Enskilda Bank.

Magnus Hall är 44 år och tillträder som VD och koncernchef för Holmen AB den 1 april 2004.

Frågor besvaras gärna av styrelsens ordförande Fredrik Lundberg, tel. 08/463 06 00, Lilian Fossum, tel. 08/738 73 83, och Ulf Lundahl, tel. 0708/20 46 48.

Bilder på Lilian Fossum, Ulf Lundahl och Magnus Hall kan hämtas på Holmens hemsida.