Holmen offentliggör bokslutsrapport för 2003
tisdagen den 3 februari.

Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till press- och analytikerkonferens samma dag kl. 14.30.
Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm.

Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Göran Lundin samt ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
Informationsdirektör