Holmen offentliggör delårsrapport för januari-juni
onsdagen den 18 augusti.

Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till press- och analytikerkonferens
samma dag kl. 14.30.
Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm.

Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Magnus Hall
samt ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
Informationsdirektör