Länsrätten har i dom bifallit Holmens dotterbolag MoDo Capitals överklagande avseende 1997 års taxering och undanröjt skattemyndighetens beslut från december 2002.

Skattemyndigheten beslöt 2002 att eftertaxera bolaget med ett belopp för skatter och avgifter på sammanlagt 538 Mkr. Holmen överklagade beslutet 2003. Länsrättens dom ger bolaget rätt.

Holmen har inte reserverat för några skattekostnader avseende det aktuella målet. Länsrättens dom medför därför ingen resultateffekt.

För ytterligare information, kontakta ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.