Holmens styrelse har idag beslutat att genomföra det tidigare aviserade projektet avseende en ny returfiberbaserad tidningspappersmaskin vid Papelera Peninsular i Spanien.

Maskinens kapacitet blir 300 000 årston och kostnaden uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor (cirka 295 miljoner euro). Produktionsstart planeras till början av 2006. Avsättningsområde för produkterna blir primärt Sydeuropa med bedömd fortsatt hög konsumtionstillväxt. Projektets konkurrenskraft bygger också på utveckling av den redan starka närvaron i regionen i kombination med låga transportkostnader och hög servicegrad.

Investeringen skapar stora möjligheter till produktförädling på andra maskiner, framför allt att öka produktionen av lättbestruket journalpapper på den befintliga spanska maskinen men också att öka andelen specialprodukter vid de svenska bruken. Tidningspapper kommer att netto utgöra ungefär halva den totala kapacitetsökningen medan tillväxten i övrigt ska ske inom andra produktområden.

Holmens totala tillverkningskapacitet av tidnings- och journalpapper kommer efter utbyggnaden i Spanien att uppgå till 2 150 000 ton per år.

Papelera Peninsular togs i drift 1998 och förvärvades av Holmen under 2000. Verksamheten omfattar ett tidningspappersbruk med en maskin och tillhörande returpappersåtervinning samt en anläggning för elproduktion. Antalet anställda är för närvarande cirka 240 och ökar efter genomförd investering med cirka 120.

För ytterligare information, kontakta gärna Göran Lundin, VD och koncernchef i Holmen, tel. 08/666 21 00, eller Magnus Hall, VD i Holmen Paper, tel. 011/23 50 00.