Håkan Lindh, för närvarande tillförordnad VD inom Iggesund Timber, har utsetts till VD för affärsområdet som ingår i Holmen och utgör koncernens trävarurörelse.

Lindh tillträder befattningen omgående.

Iggesund Timber har cirka 85 anställda i Sverige och kapaciteten vid sågverket i Iggesund är 250 000 kubikmeter per år.

Kontakta gärna Holmens VD och koncernchef Göran Lundin eller personaldirektör Thommy Haglund för ytterligare information. Tel. 08/666 21 00.