Holmen-ägda Hallsta Pappersbruk i Hallstavik inleder idag MBL-förhandlingar rörande tidigare aviserat besparingsprogram. Bruket har idag cirka 1 000 befattningar men kommer till hösten 2005 att ha cirka 900. Detta för att långsiktigt behålla konkurrenskraft och uppnå förbättrad lönsamhet.

- Vi går nu in i förhandlingar med de fackliga organisationernas representanter och målsättningen är att klara detta utan uppsägningar, säger Per Bjurbom, platschef vid Hallsta Pappersbruk.

- Resultatutvecklingen och lönsamheten vid Hallsta Pappersbruk behöver stärkas. Brukets fasta kostnader är för höga och vi måste både öka produktionen och anpassa befattnings-planen. Detta för att på lång sikt trygga Hallstas fortsatta utveckling som konkurrenskraftig leverantör på marknaden och därmed kunna leva kvar som stor och betydande arbetsgivare i regionen, säger Per Bjurbom.

Reduktionen av antalet befattningar kommer att beröra såväl kollektivanställda som tjänstemän. Besparingen motsvarar en kostnadssänkning på 50 Mkr per år och beräknas få fullt genomslag andra halvåret 2005.

För ytterligare information kontakta platschef Per Bjurbom, tel 0175-260 00.