Holmens press- och analytikerkonferens torsdagen den 30 oktober är senarelagd till kl. 15 00.

Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm.

Delårsrapporten, som offentliggörs samma dag, presenteras och kommenteras vid konferensen av VD och koncernchef Göran Lundin samt ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
Informationsdirektör