Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen AB på onsdagen fastställdes
utdelningen till 11 kronor per aktie.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran
Lundin, Arne Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer
Zetterberg omvaldes.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg
till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets aktier
på börs. Bolagets innehav av egna aktier får inte överstiga tio procent
av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta
aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamheter eller för
att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske över börs.

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid bolagsstämman återges på
Holmens hemsida www.holmen.com