Skattemyndigheten har beslutat att höja taxeringen för Holmen AB med omkring 2 600 Mkr, vilket skulle motsvara en skattekostnad på drygt 700 Mkr. Beslutet baseras på bolagets kapitalnedsättning och utdelning från koncernens franska verksamhet som redovisades i deklarationen för år 2001.

Bolaget anser att skattemyndighetens beslut saknar rättslig grund och avser att överklaga beslutet till länsrätten.

Vid frågor, kontakta Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08-666 21 00.