Holmen avser överklaga skattemyndighetens beslut om att eftertaxera
dotterbolaget MoDo Capital AB. Det sammanlagda beloppet för skatter och
avgifter uppgår till cirka 500 Mkr.

Bolaget delar inte skattemyndighetens syn i ärendet.

Bolaget anser att saken redan är slutgiltigt prövad och avgjord.
Skattemyndigheten granskade ärendet redan 1998 och godkände då inte
avdraget. Bolaget överklagade beslutet. Länsrätten gav bolaget rätt och
medgav avdraget i dom den 22 maj 2001. Domen överklagades inte av
skattemyndigheten och har därmed vunnit laga kraft.
Bolaget anser att möjlighet till eftertaxering inte föreligger och delar
inte heller i övrigt skattemyndighetens bedömning.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens ekonomi- och
finansdirektör Anders Almgren. Tel. 08-666 21 00.