Holmens styrelse beslutade på onsdagen att investera sammanlagt drygt 500 Mkr vid koncernens tidningspappersbruk utanför Norrköping samt kartongbruken i Iggesund och Workington (England). Investeringarna syftar främst till att ytterligare höja produkternas kvalitetsegenskaper.

I Bravikens Pappersbruk, som ingår i Holmen Paper, investeras 215 Mkr i en modernisering av pappersmaskin 52 för att förbättra produkternas kvalitet och för att öka kapaciteten. Vidare kompletteras en av produktionslinjerna för tillverkning av termomekanisk massa för att förbättra massans styrkeegenskaper och öka kapaciteten. Investeringarna genomförs i början av 2005.

En investering i ett tredje bestrykningssteg på en av kartongmaskinerna, KM 1, i Iggesunds Bruk för 145 Mkr gör Iggesund Paperboard till Europas ledande tillverkare av trippelbestruken solidkartong för grafisk produktion och förpackningsändamål. Brukets andra kartongmaskin, KM 2, har sedan tidigare motsvarande bestrykningsmöjlighet. Investeringen medför att produktionen på brukets bägge kartongmaskiner kan jämnas ut, vilket i sin tur möjliggör höjt utnyttjande av de båda maskinernas kapacitet. Det nya bestrykningssteget installeras i samband med ett stopp hösten 2004.

För att förbättra såväl produktkvalitet som kvalitetsjämnhet moderniseras den ena av Workingtons två kartongmaskiner, BM 2. Samtidigt uppnås en viss kapacitetsökning. Investeringen uppgår till 153 Mkr och beräknas vara genomförd i slutet av 2004.

Kontakta gärna Göran Lundin, Holmens VD och koncernchef, för ytterligare information. Tel. 08/666 21 00.