Holmen har förvärvat 38 procent av det franska returpappersbolaget Llau
Redmat. Köpeskillingen uppgår till cirka tre miljoner euro.

Förvärvet är strategiskt, då det stärker råvaruförsörjningen till
Holmens spanska tidningspappersbruk Papelera Peninsular, vars produktion
till hundra procent baseras på returpapper.

Holmen är sedan tidigare delägare i returpappersbolag i Spanien och
Portugal.

Llau Redmat är verksamt i södra Frankrike, som tillsammans med den
iberiska halvön utgör den naturliga marknaden för anskaffning av det
returpapper Papelera Peninsular använder.

Papelera Peninsular förvärvades av Holmen 2000. Brukets kapacitet uppgår
till 170 000 ton per år och antalet anställda är cirka 225.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens informationsdirektör
Christer Lewell. Tel. 08-666 21 15.