Holmen
Iggesund Timbers nya justerverk invigt
Omfattande åtgärdsprogram genomfört

Iggesund Timbers nya justerverk vid sågverket i Iggesund invigdes på
torsdagen.
Investeringen i det nya justerverket, där trävarorna kvalitetssorteras
och paketeras, samt mellan- och färdigvarulager uppgår till totalt 75
Mkr.

Anläggningen har varit i drift sedan mars i år. I och med det nya
justerverket har Iggesund Timber - Holmens trävarurörelse - samlat all
produktion till Iggesund.

Iggesund Timber har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram sedan början
av 2001. Genom nedläggning av icke lönsamma enheter - bland annat
sågverket i Domsjö som avvecklades den sista juli 2001 - samt
rationalisering av anläggningen i Iggesund med bland annat nedläggning
av Håstaholmen har såväl effektivitet som lönsamhet höjts avsevärt.

Iggesund Timbers produkter används främst av snickeriindustrin i England
och Skandinavien. Iggesund Timber utgör idag en av Skandinaviens största
leverantörer av råvara till homogena furuträgolv. Andra viktiga kunder
är svarverier och möbelindustrier.

Invigningen av det nya justerverket förrättades av landshövdingen i
Gävleborgs län, Christer Eirefelt.

Kontakta gärna Iggesund Timbers VD Johan Hedin för ytterligare
information. Tel. 0650/280 00.