Holmen stärker positionen som ledande
leverantör av högljusa pappersprodukter

Holmens nya maskin för produktion av papper till specialtidningar,
bilagor och reklamblad invigdes på torsdagen i Hallstavik av kung Carl
XVI Gustaf. Investeringen i den nya maskinen och utvecklad massa- och
blekerihantering har uppgått till totalt 1,85 miljarder kronor.

Den nya maskinen är Västeuropas största för produktion av högljust s k
MF Journalpapper. Den har installerats vid Hallsta Pappersbruk i
Hallstavik i norra Roslagen och ersätter en 35 år gammal maskin. Efter
igångkörning i början av april i år har den under våren och sommaren
trimmats in för att uppnå de högt ställda kraven på papperets kvalitet
och kapacitetsmålet på 330 000 ton per år.

- Den nya maskinen är världens mest moderna och kostnadseffektiva inom
det här produktområdet, säger Holmens VD och koncernchef Göran Lundin.
Investeringen passar mycket väl in i Holmens strategi genom att den
leder till organisk tillväxt inom ett område där vi redan har en stark
marknadsposition och mycket goda kundrelationer. De kvalitetsutvecklade
produkterna stärker Holmen som leverantör av högljusa pappersprodukter,
något som kommer inte bara kunderna till del. I förening med den ökade
kapaciteten höjs Holmens omsättning och resultat, vilket skapar värde
för våra aktieägare.

Hallsta Pappersbruk är Holmens största enhet för produktion av tidnings-
och journalpapper och ingår i affärsområdet Holmen Paper, vars VD Magnus
Hall kommenterar den nya maskinens produkter så här:
- För våra kunder möjliggör det nya MF Journalpapperet en kraftig
förbättring av tryckkvaliteten. Tillsammans med nyckelkunderna avser vi
också utveckla nya slagkraftiga produkter för samtliga tryckmetoder.
Produkterna från den nya maskinen kommer delvis att vända sig till nya
kunder och nya användningsområden, där denna typ av obestruket papper
normalt inte varit det naturliga valet.

Marknaden för MF Journal har under den senaste tioårsperioden vuxit med
drygt fem procent per år. Ökad efterfrågan på tidningsbilagor, magasin
och reklamtrycksaker ligger bakom uppgången.
- Vi bedömer att den europeiska marknaden inom det här produktområdet
får fortsatt god tillväxt, säger Magnus Hall.

För ytterligare information, kontakta gärna: Göran Lundin, Holmens VD
och koncernchef, tel. 070/592 98 47,
och Magnus Hall, Holmen Papers VD, tel. 070/595 59 46.

Fakta om den nya pappersmaskinen, PM 11

Längd: 146 meter, inklusive rullmaskin

Bredd: 8,5 meter

Vikt: 4 000 ton

Maximal hastighet: 1 850 meter/minut

Kapacitet: 330 000 ton/år

Ytvikt på det papper som produceras: 42-55 gram per kvadratmeter.

Maskinhallens golvyta är 6 900 kvadratmeter och för bygget åtgick 4 000
kubikmeter betong, 25 kilometer rörledningar samt en halv miljon
arbetstimmar

Fakta om Hallsta Pappersbruk

Produktion utöver MF Journal: Standard tidningspapper, SC-papper till bl
a veckopress och boktryckpapper

Antal anställda: Cirka 1 000

Antal pappersmaskiner: Fyra med en sammanlagd kapacitet om 800 000
ton/år

Fakta om Holmen Paper

Nettoomsättning 2001: 8 757 Mkr

Medelantal anställda 2001: 2 494

Produktionsenheter utöver Hallsta Pappersbruk: Bravikens Pappersbruk
(Norrköping), Wargöns Bruk (Vargön) och Papelera Peninsular (utanför
Madrid i Spanien)

Sammanlagd produktionskapacitet, tidnings- och journalpapper:
1 800 000 ton/år

Fakta om Holmen

Nettoomsättning 2001: 16 655 Mkr

Medelantal anställda 2001: 5 238

Affärsområden utöver Holmen Paper: Iggesund Paperboard (kartong),
Iggesund Timber (trävaror), Holmen Skog (ansvar för virkesförsörjning
och skogsskötsel) och Holmen Kraft (elförsörjning och
vattenkraftanläggningar)

Sammanlagd produktionskapacitet utöver tidnings- och journalpapper:
Kartong 505 000 ton/år och trävaror 220 000 kubikmeter/år.