Holmen offentliggör delårsrapport för januari-juni 2002
tisdagen den 13 augusti.

Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till press- och
analytikerkonferens samma dag kl. 14 30.
Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm.

Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Göran Lundin
samt ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
Informationsdirektör