Iggesund Timber, Holmens affärsområde för produktion och försäljning av
trävaror, har inlett MBL-förhandling om en väsentlig reduktion av
bemanningen.

Cirka 45 personer berörs av den planerade neddragningen, vars främsta
orsak är affärsområdets betydande förluster och den allt sämre marknaden
för svensk trävarunäring.

Den planerade personalneddragningen är en del i ett åtgärdsprogram, som
syftar till att sänka kostnaderna och höja produktiviteten inom Iggesund
Timber.

Holmen kommer att se över de möjligheter som finns för att minska
konsekvenserna av varslen.

Iggesund Timber sysselsätter för närvarande 140 personer.

För ytterligare information, kontakta gärna Johan Hedin, VD Iggesund
Timber. Tel. 0650-280 15, mobil 070-211 08 56.