Holmens styrelse har beslutat färdigställa Iggesunds Sågverk genom att
investera
75 Mkr i en ny anläggning för virkessortering. Investeringen görs i
syfte att väsentligt förbättra sågverkets lönsamhet.

Den nu beslutade investeringen ersätter den tidigare aviserade
efterbearbetnings-anläggningen, som var kostnadsberäknad till 175 Mkr.

Den nya anläggningen beräknas kunna tas i drift vid kommande årsskifte.
Samtidigt kommer Iggesund Timber att avveckla sin verksamhet på
Håstaholmen i Hudiksvall.

Som en följd av den nu beslutade investeringen och den planerade
avvecklingen av verksamheten på Håstaholmen kommer Iggesund Timber att
inleda MBL-förhandlingar om personalneddragningar.

För ytterligare information, kontakta gärna Iggesund Timbers VD Johan
Hedin. Tel. 070/211 08 56.

Holmen AB (publ) · Koncernstab Information · Box 5407 · 114 84 Stockholm
Tel: 08 - 666 21 00 · Direkt: 08 - 666 21 15 · Fax: 08 - 666 21 30
E-post: info@holmen.com · www.holmen.com