Göran Lundin, VD för affärsområdet Holmen Paper i Holmen-koncernen, har
aviserat att han vid 61 års ålder och efter 12 år som chef för
affärsområdet, önskar lämna sin nuvarande befattning.

Magnus Hall, f n marknadsdirektör inom Holmen Paper, har utsetts till ny
VD för Holmen Paper fr o m 1 juni 2001.

Göran Lundin har från samma datum utsetts till vice VD i Holmen AB, där
han kommer att arbeta med speciella uppdrag för VD och koncernchefen Per
Ericson.

I samband med chefsbytet den 1 juni 2001 övergår Holmen Kraft med Åke
Eklöf som VD till att utgöra ett eget affärsområde, direktrapporterande
till koncernledningen med Göran Lundin som ansvarig.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel. 08-666 21 00.