Holmens personaldirektör Ingalill Landfors avgår med pension den 28
februari 2001.

Thommy Haglund har utsetts till ny personaldirektör och chef för
koncernstab Personal. Haglund är f n personalchef inom ABB Contracting AB
och tillträder den nya befattningen i maj.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel 08 - 666 21 00.