Holmen offentliggör rapport för perioden januari - mars 2001
torsdagen den 26 april.

Vi inbjuder härmed till
press- och analytikerkonferens i anslutning till rapporten. Konferensen
äger rum samma dag
kl. 14 30.
Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm.

VD Per Ericson presenterar och kommenterar rapporten.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
Informationsdirektör