Holmens styrelse beviljade på onsdagen medel för en investering i
kemikalieåtervinningen vid kartongbruket i Iggesund. Total
investeringskostnad är cirka 200 Mkr.

Projektet, som beräknas vara genomfört 2004, skall leda till dels
energibesparing, dels högre effektivitet.

Iggesunds Bruk tillverkar kartong för förpackningar och grafiska
ändamål. Bruket är affärsområdet Iggesund Paperboards största enhet med
en produktionskapacitet om 300 000 ton kartong per år. Antalet anställda
är cirka 800.

Kontakta gärna Björn Kvick, VD för Iggesund Paperboard, för vidare
information. Tel. 070/673 16 40.