Iggesund Paperboard har varslat ett 50-tal medarbetare, huvudsakligen
tjänstemän, om uppsägning vid kartongbruket i Workington,
Storbritannien.

Bakgrunden till varslet är brukets otillfredsställande lönsamhet.

Personalreduktionen är en del i ett åtgärdsprogram, som syftar till
sänkta kostnader. Därutöver ingår i programmet åtgärder för ökad
effektivitet och högre produktion.

Holmens VD och koncernchef Göran Lundin:
- Koncernen har så här långt inte kunnat dra full nytta av gjorda
investeringar i bruket. Syftet med personalneddragningen är att
åstadkomma en nödvändig kostnadsreduktion, men vi måste också fokusera
på övriga delar av åtgärdsprogrammet.

Workington sysselsätter f n cirka 525 personer.

Vidare har det av Holmen helägda dotterbolaget Skärnäs Terminal AB i
Iggesund varslat 20 personer, varav 14 kollektivanställda och sex
tjänstemän, om uppsägning.
Främsta orsak är minskad vedimport till terminalen.

Skärnäs Terminal AB sysselsätter f n ett 70-tal personer.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef
Göran Lundin, tel. 08/666 21 00, och Björn Kvick, VD för Iggesund
Paperboard, tel. 0650/280 00.