Valmet levererar ny
pappersmaskin till Hallsta

Avtal har träffats mellan Holmen och Valmet om leverans av en
pappersmaskin och en rullmaskin till Hallsta Pappersbruk.

Det var den 27 oktober i år som Holmens styrelse beviljade 1 850 Mkr i
investeringsmedel till bl a en ny pappersmaskin. Denna skall tillverka
högljust tryckpapper, s k MF Journal, för den mycket snabbt växande
marknaden för specialtidningar, bilagor och reklamblad.

Den nya pappersmaskinen ersätter en 35 år gammal maskin och får en
kapacitet på 330 000 ton per år.

Maskinen beräknas vara i drift i april 2002 och utrustas med en OptiFlo
inloppslåda, ett OptiFormer viraparti, ett OptiPress pressparti med två
nyp, s k skopress samt en vertikal on-line glättstapel, OptiLoad.
Rullmaskinen är av Wind Belt-typ.