Rapportdatum
samt tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2001

Holmens ekonomiska rapportering år 2001 sker enligt följande:

  • 5 februari Bokslutskommuniké för 2000
  • 26 april Delårsrapport för perioden januari - mars
  • 15 augusti Dito, januari - juni
  • 25 oktober Dito, januari - september
  • Ordinarie bolagsstämma hålls den 20 mars.