SCA och Holmen
Gemensamt pressmeddelande
2000-03-08

SCA och Holmen har, till följd av den värdering som aktiemarknaden för
närvarande åsätter aktier inom skogsindustrisektorn, gemensamt beslutat
avbryta arbetet med en börsintroduktion och ägarspridning av Modo Paper.
Börsintroduktionen av Modo Paper, som ägs till 50 procent av vardera SCA
och Holmen, var planerad till våren.

Beslutet innebär att varken den av SCA aviserade offentliga försäljningen
(IPO)av 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper eller Holmens
aviserade utdelning till sina aktieägare av motsvarande antal aktier i
Modo Paper kommer att genomföras enligt ursprunglig plan.

Modo Paper

Modo Paper bildades den 1 oktober 1999 genom en sammanslagning av SCAs och
dåvarande MoDos verksamheter inom finpappersområdet. Modo Paper är Europas
tredje största företag inom finpapper med en produktion av 1,8 miljoner
ton finpapper och en grossistverksamhet som levererar totalt cirka 1,1
miljoner ton papper.
Verksamheten omfattar produktion i Sverige, Tyskland, Frankrike och
Österrike samt försäljningskontor och grossistverksamhet i ett 20-tal
länder i Europa.
Företaget har cirka 6 800 anställda och en omsättning om cirka 20
miljarder kronor.

Frågor besvaras av Michael Bertorp, vVD i SCA, tel. 08/788 51 54, samt av
Per Ericson, VD och koncernchef i Holmen, tel. 08/666 21 00.