ny koncernstab i Holmen

Holmen har beslutat inrätta en ny koncernstabsfunktion,
IT/Verksamhetsutveckling.
Staben skall offensivt medverka till att utveckla koncernens
informationsstrategi med avseende på de möjligheter som IT-tekniken och
Internet erbjuder för såväl den egna organisationen som i marknadsföringen
av koncernens produkter.

Till chef för den nya stabsfunktionen har utsetts Anders Edstedt, tidigare
IT-direktör inom Modo Paper. Edstedt tillträdde befattningen den 16 maj.