Holmen investerar 295 Mkr i Hallsta
för ökad kvalitet på tidningspapper

Holmens styrelse beslöt vid sammanträde på fredagen att investera 295 Mkr
inom affärsområde Holmen Paper. Investeringen är helt kvalitetsinriktad
och rör tillverkningen av standard tidningspapper på en av Hallsta
pappersbruks pappersmaskiner. Syftet är att förbättra papperets kör- och
tryckbarhet samt färgåtergivning.

Holmen Papers viktigaste kundgrupp är stora förlag, vars kvalitetskrav
höjs undan för undan. Detta som en följd av bl a kraftigt ökad användning
av fyrfärg, snabbare tryckpressar och önskemål att minska ytvikten på
papperet.

Styrelsens beslut skall ses som ett viktigt steg i arbetet med att
förstärka Holmen Papers marknadsposition för såväl standard tidningspapper
som förbättrat specialpapper hos nyckelkunderna. Investeringen beräknas
vara genomförd i maj 2001.

Den aktuella pappersmaskinens tillverkning är baserad på lika delar
returpapper och nyfiber.

Bruket är beläget i Hallstavik, norr om Norrtälje, och sysselsätter cirka
1 000 personer. Kapaciteten uppgår till 670 000 ton per år.

För kommentarer, kontakta gärna Per Ericson, Holmens VD och koncernchef
(tel. 08/666 21 00), och Göran Lundin, VD Holmen Paper (tel. 011/23 50 00)
mellan kl. 16 och 17 idag.