Holmens bolagsstämma Utdelning elva kronor

Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen AB på onsdagen fastställdes
utdelningen till elva kronor per aktie.

Ledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Arne Mårtensson,
Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg omvaldes. Per Ericson,
verkställande direktör och koncernchef i Holmen, nyvaldes.

Vid konstituerande sammanträde efter bolagsstämman omvaldes Fredrik
Lundberg till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.