Definitiv överenskommelse nu träffad om förvärvet av Papelera Peninsular

Holmen har nu träffat definitiv överenskommelse med spanska Unipapel om
att förvärva företaget Papelera Peninsular. Köpeskillingen motsvarar cirka
2 000 Mkr på skuldfri bas.

Förvärvet förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande.

Papelera Peninsular omfattar ett tidningspappersbruk, som togs i drift för
två år sedan och är beläget strax söder om Madrid. Även två delägda bolag
för insamling av returpapper ingår.

Bruket och dess nya pappersmaskin är under uppkörning och kapaciteten
kommer efter intrimning att uppgå till cirka 200 000 ton per år. Hela
produktionen baseras på returpapper.

Holmens VD och koncernchef Per Ericson kommenterar:
- Förvärvet sker i enlighet med Holmen-koncernens strategiska inriktning,
som innebär tillväxt och utveckling inom tidnings- och journalpapper.
Förvärvet gör att vi kan vidareutveckla vår redan starka position som en
ledande leverantör till de europeiska dagspressförlagen.