Styrelse i Holmen AB

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av rösterna i
Holmen AB har anmält att de vid den ordinarie bolagsstämman onsdagen den
12 april 2000 vid val av styrelse kommer att föreslå omval av följande
ordinarie ledamöter: Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Arne
Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg.

Nyval föreslås av Per Ericson, verkställande direktör och koncernchef i
Holmen sedan den 15 februari 2000.

Kallelse till stämman publiceras måndagen den 13 mars.