I år kan vi inte mötas på plats i Almedalen. Men digitalt kan vi träffas ändå! Här är en almedalshälsning från Skogsindustrierna med några av de budskap som vi inom skogsindustrin hade framfört i Almedalen om det hade varit som det brukar.