Det är FN-organet ILO, Internationella arbetsorganisationen, som initierat Världsdagen för arbetsmiljö och säkerhet. Eftersom arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet inom Holmen uppmärksammar också vi Världsarbetsmiljödagen. Här kan du se ett bildspel som slår ett slag för säker arbetsmiljö. Bildspelet kommer även att synas på Facebook och Instagram 28–31 april.


– Antalet olyckor som innebär frånvaro från arbete minskar inom Holmen, säger Michael Lundqvist, arbetsmiljöingenjör och samordnare för säkerhetsarbetet i koncernen. Sedan 2011 har antalet olyckor halverats. Det är viktigt att det goda arbetet fortsätter så att trenden håller i sig!